İntekmar A.Ş.

Sahip olduğu ileri üretim teknolojisi , zengin ekipman ve makine yatırımıyla , yıllardır çok çeşitli kompozit parçalar üreten,bünyesindeki seçkin mühendis ve tasarımcı kadrosuyla her geçen gün kendisini geliştiren ve her yıl ciddi gelişim ve ilerleme kaydeden bir şirkettir.


 • Her boy ve ebatta hafifletilmiş araç taban tahtası(honeycomb'lı)
 • Tamamen kendi tasarımı ve mühendislik ürünü olan elektrikli basamak üretimi
 • Çok çeşitli, el yatırması polyster parça üretimi
 • RTM özel tasarım parça üretimiyle

Avrupa'nın en büyük Araç Üst Yapı Firmalarının önde gelen tedarikçisidir.


İntekmar A.Ş.; Sahip olduğu tercübe ve mühendislik imkanlarını otomotiv harici alanlara da taşımak arzusuyla, 2012 yılında Momenta serisi motoryat projesini başlatmış, 2013 yılında serinin ilk modeli olan Momenta 36 HT'yi denize indirmiş ve Hollanda merkezli ECB firması ile yürütülen test ve sertifikasyon çalışmalarının ardından teknelerin üretimine başlanmıştır. Şirketimiz, Momenta Yacht markamızla, her yıl İstanbul Boat Show Fuarı başta olmak üzere, çeşitli fuarlara katılmaktadır..


Vizyonumuz
Müşterilerimize kalite, maliyet ve teslimat performansları bakımından hizmet ve rekabet avantajları sağlamaktır. Şirketimizi, ticari, binek ve özel araçlarda OEM üreticileri tarafından onaylanmış araç üst yapı sektöründe tercih edilen bir tedarikçi haline getirmektir.

Misyonumuz
Müşteri ve çalışan memnuniyetini arttırarak otomotiv üst yapı firmalarına hizmet sunmak
KALİTE POLİTİKASI

Şirketimizin vizyonu doğrultusunda gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak müşteri beklentilerini karşılayan, stratejik bir tedarikçiyiz.

 • Kalite Yönetim Sistemimizin şirket gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sektöründe kaliteli ve güvenilir firma olmayı, 
 • Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında, doğru analiz etmeyi ve bunları karşılayacak fonksiyonel çözümler sunmayı,
 • Ürünü müşteriye zamanında, istenilen kalitede, tam olarak teslim etmeyi ve mutlak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

 • Çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonunu sağlamak amacıyla eğitim desteği vermeyi ve katılımcı olmalarını sağlamayı,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı güvene dayalı ve uzun vadeli iş birlikleri kurmayı,
 • Süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımları belirlemeyi, takım çalışmalarını lider yöneticiliğiyle destekleyerek, şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı, 
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi, 
 • Yasal gerekliliklere ve ilgili diğer şartlara uygun hareket etmeyi,
 • Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek kaynakları en etkin şekilde kullanmayı ve çevreye saygılı olmayı,
 • İntekmar etik politikasına uygun olarak çalışmayı,
 • Tüm Paydaşlarımızı çevrenin korunması konusunda yönlendirmeyi,
 • Atıklarımızın, kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğu durumlarda geri kazanımının sağlanması, geri kazanılamayan atıkların da yasal düzenlemelere uygun yöntemler ile bertaraf edilmesi için gerekli altyapıyı kuracağımızı,

kalite politikası olarak kabul ederiz. Faaliyetlerimizi Kalite Yönetim Sistemi ile yöneterek, araç üst yapı sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş ve tedarikçi olmak için tüm gücümüzle çalışırız.